REGULAMIN - Darily Underwear

DARMOWA DOSTAWA na terenie Polski

REGULAMIN

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.darily-underwear.com, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sprzedawca” – "DARILY" KATSIARYNA PARKHOUSKAYA. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 39A lok.13A , NIP 5213935390, REGON 389569810, e-mail: darilyunderwear.pl@gmail.com,
 2. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej
  www.darily-underwear.com,
 3. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego. Dane osobowe mogą być automatycznie przetwarzane w celu tworzenia profili wyłącznie w celach marketingowych. Więcej w Polityce prywatności i plików cookie.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5

Wysyłka zakupionych produktów i realizacja zamówienia nastąpi do 14 dni. 
Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, wysyłka za pobraniem, PICKPACK.

Sposób wysyłki PickPack dotyczy tylko i wyłącznie miasta Warszawa i obowiązuje w dni robocze, w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego. Dostawa nie jest realizowana w niedzielę oraz poza godzinami otwarcia sklepu stacjonarnego.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w bezpośrednio w zamówieniu (podczas składania zamówienia).

Zamówienie zostanie wysłane na wskazany adres przez klienta, adres zostanie wskazany podczas zamówienia. Jeśli adres zmieni się bądź jest błędny klient jest zobowiązany o tym poinformować drogą e-mail.

W nagłych przypadkach sprzedający ma prawo anulować zamówienie, zwracając przy tym pełną wartość tego że zamówienia

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityce Prywatności i Plików Cookies.

 

III. Założenie Konta.

§ 7

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Moje Konto” albo przycisk „Login/Rejestracja” znajdujący się w stopce strony Sklepu. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies.
 5. Kliknięcie przycisku „Kontynuuj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 6. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 16 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 9

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania adresów dostawy do osobistej książki adresowej, dodawania towarów do ulubionych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień.

IV. Płatności.

 1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

V. Złożenie zamówienia.

§ 10

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 11

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości, koloru i rozmiaru i kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka. Na tym etapie Klient może również dodać w odpowiednim polu formularza kod rabatowy. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”.
 3. W rubryce „W sumie” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę dostawy. Należy następnie kliknąć przycisk „Dalej”.
 4. Następnie Klient przejdzie do wyboru metody płatności. W rubryce „Do zapłaty – w sumie” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Jeżeli Klient chce zmienić dane podane na wcześniejszych etapach składania zamówienia, wówczas powinien kliknąć przycisk „Edytuj”. Znajdujące się w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania przez kliknięcie przycisku „Edytuj” lub poprzez powrót do zawartości koszyka.
 5. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”. Kliknięcie przycisku „Zamawiam” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

§ 12

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy.
  Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, wysyłka za pobraniem.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania zamówienia w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca ma prawo do odmówienia wysyłki towaru bądź anulowania zamówienia, jeśli w trakcie zamówienia wystąpił błąd w cenie (niższa bądź wyższa) lub produkt nie jest dostępny (omyłkowo widniał w sklepie online, bądź w tym samym momencie sprzedał się stacjonarnie)
 4.  Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w wyniku anulowania bądź korekty zamówienia tą samą drogą, jaka była płatność
 5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w bezpośrednio w zamówieniu (podczas składania zamówienia).
 6. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.
 7. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

§ 13

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

 

VI. Zwroty i reklamacje.

§ 14

 1. Polskie prawo ze względów higienicznych nie przewiduje możliwości zwrotu bielizny (dotyczy to także sklepów  stacjonarnych).

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą elektroniczną na adres darilyunderwear.pl@gmail.com).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego , jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin 14 dni do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zerwanie metki wiąże się z brakiem możliwości zwrotu.ZWROTOM oraz WYMIANIE nie podlegają części dolne bielizny osobistej (np. majtki, body)
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca musi wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy.
 8. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 15

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: contact@zhilyova.pl, osobiście do protokołu w oddziale siedziby Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 5. Klient ma obowiązek zapoznania się z zasadami pielęgnacji bielizny.
 6. Klient musi przestrzegać zasad prania ze szczególną uwagą.
 7. Sprzedawca udostępnia wszystkie informacje dotyczące pielęgnacji i prania produktów. Takie informacje Klient otrzyma wraz z zakupem oraz znajdzie je na stronie www.zhilyova.pl

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta.

§ 16

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 17

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres darilyunderwear.pl@gmail.com lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

VIII. Prawa Autorskie.

§ 18

Sklep korzysta z dzieł w postaci zdjęć i opisów i jest związany umowami z ich twórcami. Tym samym Sklep jest jedynym podmiotem mającym prawo do ich korzystania. Zabrania się kopiowania w całości lub częściowo wszelkich dzieł w ramach Sklepu, jak i elementów graficznych Sklepu. Każda próba kopiowania zostanie zgłoszona do prokuratury i instytucji związanych z ochroną Prawa Autorskiego.

IX. Postanowienia końcowe.

§ 19

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 20

 1. Sprzedawca informuje, że autorskie prawa majątkowe do Sklepu oraz wszystkich jego elementów, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 – tj. ze zm.), w szczególności fotografii i haseł reklamowych, należą do Sprzedawcy. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych.

§ 21

Regulamin jest dostępny w oddziale siedziby Sprzedawcy oraz na stronie https://darily-underwear.com/blog/polityka-prywatnosci.html